ยช.ร่วมบู๊ศึกเทนนิส "พีทีครั้ง-ลอนเทนนิสฯสุดมีชีวิตชีวา ยช.ร่วมบู๊ศึกเทนนิส "พีทีที-ลอนเทนนิสฯสุดคึกคัก     ชมรมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกส่งท้ายปี 2563 รายการเทนนิสเยาวชน “พีทีครั้ง – ลอนเทนนิสปรับปรุงความสามารถ รอบมาสเตอร์” ช่วงวันที่ 20 เดือนธันวาคม 2563ในศูนย์ปรับปรุงกีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองคำบุรี

    การแข่งขันชิงชัยรายการเทนนิสเยาวชน "พีทีหน – ลอนเทนนิสปรับปรุงความสามารถ รอบมาสเตอร์" รอบแรก  โดยแข่งแบบเจอกันหมดในสาย ผลคู่ที่น่าดึงดูดมีดังนี้ จำพวกชายโดดเดี่ยว อายุไม่เกิน 8  ปี สายเอ.  ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ชนะ มากแม่น้ำ วงศ์วานศรีเยี่ยม (จังหวัดชุมพร) 4-0, 4-0 สายบี. ห้วงสมุทร โคตรศรียอดเยี่ยม (จังหวัดชุมพร) ชนะ วริษฐ์ เยี่ยมสินธพานนท์ (จ.กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1 สายซี. ณัทแขน ศิลป์รัตน์ (จังหวัดสุพรรณบุรี) ชนะ นักปราชญ์ดงษ์ จีนาชนิด (จังหวัดปทุมธานี) 1-4, 4-1, 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายดี. ธนกร ไชยลังการ (จังหวัดอยุธยา) ชนะ เดนิส เขียวรักษา (จังหวัดชลบุรี) 4-2, 5-3 / ชนิดหญิงโดดเดี่ยว สายเอ. พลอยเพชร ด้วงเขียว (จังหวัดสงขลา) ชนะ วรินดา ลีความรอบรู้ความยินดี (กรุงเทพมหานคร) 4-0, 4-0 สายบี. ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (จ.กรุงเทพฯ) ชนะ แอนท้องนา ทานินากะ (ประเทศญี่ปุ่น) 4-0, 4-0 สายซี. ธนภรณ์ ก้อนหิน (จังหวัดนนทบุรี) ชนะ เมธีลำธาร ปลดเปลื้องกึ่งกลาง (จังหวัดนครราชสีมา) 4-0, 4-1 สายดี. ธมลพรรณ ก้อนเพชร (จังหวัดสงขลา) ชนะ อารดา แมคคาร์ที่นาฮาน (จังหวัดโคราช) 4-0, 4-1
 
    จำพวกชายคนเดียว อายุไม่เกิน 10 ปี สายเอ. ตรัย ศรีเสน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ขว้างณะวัฒศ์ เซี่ยงมองเห็น (จังหวัดภูเก็ต) 4-0,4-0 ศิวกร ฉกกระโทก (จังหวัดนครราชสีมา) ชนะ พิระเจริญ พิระภาค (จังหวัดอุตรดิตถ์) 2-4,4-1, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายบี. พศิน สินสังสรรค์ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ชนะ วรโลก ธรรมวิสุทธิ์ (กระบี่) 4-1, 4-1 กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว (พิษณุโลก) ชนะ อนันดา นวลตา (จังหวัดมุกดาหาร) 4-1, 4-1 สายซี. อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (จังหวัดชลบุรี) ชนะ ณปราธ ละไล (กรุงเทพมหานคร) 4-1, 2-4, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ธรรมะ วัวศรี (กรุงเทพมหานคร) ชนะ ธนภูเขาไม่ ศรีสว่าง (จังหวัดสงขลา) 4-2, 4-5 (6), 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายดี. จิรณัฐ ศรีวิริยะอุตสาหะความสนุก (จังหวัดอยุธยา) ชนะ เสฏฐวุฒิ เปาวนา (จังหวัดอุดรธานี) 4-0, 4-0 นำพล ประคองวงษ์ (จังหวัดสมุทรสาคร) ชนะ อิงพล อินนุพัฒน์ (จังหวัดยะลา) 4-0, 0-4, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) 

     จำพวกหญิงลำพัง สายเอ. ปวีณอร นวลศรี (จังหวัดปทุมธานี) ชนะ กวินบุตรี เปียกแฉะติด (จังหวัดนครราชสีมา) 4-1,5-4(1) อันทุ่งนา ซาโต้ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ชนะ สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) 5-3,5-4(6) สายบี. โชติรินทร์ แก้วก่า (จังหวัดชลบุรี) ชนะ ณัชชา ดำรงเชื้อ (จังหวัดภูเก็ต) 4-0, 4-0 ยูริ โอกูชิ (ประเทศญี่ปุ่น) ชนะ อรนิชา ผู้รังสฤษฎ์ตั้งสกุล (จังหวัดชลบุรี) 4-0, 4-1 สายซี. ทักษญา ตันนิติกุล (จังหวัดสงขลา) ชนะ ทิพย์น้ำ สติปัญญาภาพ (จังหวัดลำปาง) 4-2, 5-3 ณวรรญา ณแสงวรรณะ (จังหวัดปทุมธานี) ชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (จังหวัดนครราชสีมา) 4-0, 4-1 สายดี. อารีรัตน์ อำนาจวาสนาเพชร (จังหวัดสมุทรสาคร) ชนะ ร่ำรวยพิชชา เพชรประสิทธิ์ (กระบี่) 4-0, 4-2 ทองคำอินทร์ ตระกูลภูเขาวรักษา (กรุงเทพมหานคร) ชนะ อัญวีณ์ กว้างใหญ่แสงสกุล (จังหวัดเชียงใหม่) 4-1, 5-4 (3)

    ชนิดชายคนเดียว อายุไม่เกิน 12 ปี สายเอ. แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (จังหวัดโคราช) ชนะ ดินแดนไทย ตาก้อง (จังหวัดปทุมธานี) 4-0,4-0 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (จังหวัดชุมพร) ชนะ วรพรรธน์ พิสุธิฉันล (กรุงเทพมหานคร) 4-1, 4-2 สายบี. ริว โกฏิกุล (จ.กรุงเทพฯ) ชนะ ชวิน ลิ่มพยายามกุล (จังหวัดภูเก็ต) 4-0, 4-0 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (จังหวัดชลบุรี) ชนะ เบญจาไม่นธ์ เซี่ยงมองเห็น (จังหวัดภูเก็ต) 4-1, 4-0 สายซี. ธีรินทร์ เป็นเยี่ยมสินธนา (จังหวัดกรุงเทพ) ชนะ ปังยะ ผลพิรุฬห์ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 4-1, 4-0 พชร ทวีกุล (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ชนะ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (จังหวัดภูเก็ต) 4-0, 3-5. 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สายดี. ธรรม์ พันพระวิษณุ (จังหวัดปทุมธานี) ชนะ กฤตการเซ่นสรวง ธรรมกุล (สุราษฎร์) 4-1, 5-3 ภูเขาดิถ ปภัสร์สิริกุล (จังหวัดโคราช) ชนะผ่าน ปุญณพัฒน์ ธาระเวช (จ.กรุงเทพฯ) / ชนิดหญิงผู้เดียว สายเอ. ณัฐรดา สกุลตระกูลธนา (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 4-0, 4-1 จิณห์นิภา ตราชูวณิช (เพชรบุรี) ชนะ จิตตาความสำราญ วิมุกตานันท์ (พิษณุโลก) 4-2, 4-2 

    สายบี. ขว้างรมี ทัดแก้ว (จังหวัดยะลา) ชนะ อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (จังหวัดปทุมธานี) 4-2,5-4(3) ณพัฐธิกา ราศี (จังหวัดอุบลราชธานี) ชนะ ปทิตตา ราชสีห์ทองคำ (จังหวัดนนทบุรี) 4-0,4-0 สายซี. พิชญาภัค ศรีมุกข์ (จังหวัดสมุทรสาคร) ชนะ ณปภัช เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) 4-1, 4-0 เมธินี ทองคำเสนอ (จังหวัดภูเก็ต) ชนะ จิราพร ชาติชั้นวรรณะสุทธิ์ (จังหวัดอุบลราชธานี) 4-1, 4-2 สายดี. ธฤตา หงส์หชู (จังหวัดภูเก็ต) ชนะ เพชรแท้ จันทร์ยกวณิชกุล (จังหวัดภูเก็ต) 4-2, 4-1 พรปวีณ์ กว้างใหญ่ไพศาลแสงตระกูล (จังหวัดเชียงใหม่) ชนะ ชฎามาส สามเครือญาติสินธุ์ (จังหวัดโคราช) 5-3, 4-1

สนับสนุน : UFADOY,UFABET,ข่าวกีฬาวันนี้